Legal Notice

Sennheiser geeft geen garantie dat de verstrekte informatie binnen deze Internetpagina's volledig, correct, of actueel is (beelden, teksten, prijzen, en andere vertegenwoordiging).

Sennheiser houdt zich het recht voor veranderingen in of toevoegingen aan de verstrekte informatie aan te brengen. Sennheiser - noch het bedrijf, noch het bestuur, noch de werknemers - veronderstellen geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, met inbegrip van verloren winsten, als gevolg van of anders verbonden met de verstrekte informatie over deze website.

Bovengenoemde geldt tevens voor alle links waarnaar deze pagina's direct of indirect verwijzen. Sennheiser is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een pagina die men bereikt via een (deep)link.
De informatie vertegenwoordigt geen aanbieding of verkoopprijs. Alle vermelde prijzen zijn niet bindend.
Sennheiser is niet aansprakelijk voor schade die uit het oproepen van, het downloaden van, of het opslaan van deze pagina's of verbindingen voortvloeit.

De productnamen van Sennheiser en Georg Neumann GmbH, de modelnamen, de emblemen, en de emblemen van producten die op de Internetpagina's van Sennheiser worden vermeld worden juridisch beschermd door nationale, regionale, en internationale merken.

Sennheiser Belux BVBA
Doornveld 22
1731
Asse/Zellik
België
Tel.: +32 (0)2 466 44 10
Fax: +32 (0)2 466 49 20
BTW Nummer: 0443.199.829
HRB/RCB Nummer: 544 838
Sennheiser Nederland BV
Tunerstraat 2
1322 CA
Almere
Nederland
Tel.: +31 (0)36 53 58 444
Fax: +31 (0)36 53 58 499
BTW Nummer: 8031.23.863.B01
KVK Nummer: 390 58009

© 2008 - 2014

Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beelden, grafieken, het geluid, de video, en de animatiebestanden, evenals de regelingen, zijn onderworpen aan auteursrecht en ook voor een deel aan andere wetten voor bescherming van het intellectuele eigendom. Zij kunnen niet voor bedrijfsdoeleinden worden gebruikt, noch voor het doorsturen en kopiëren, noch aangepast op andere websites worden gebruikt. De Internetpagina’s van Sennheiser kunnen beelden bevatten die aan auteursrechten zijn onderworpen.